Urbanie Deman

08/11/1924 † 11/11/2016

 weduwe van de heer Clement Janssens (†1983)

De uitvaartplechtigheid op woensdag 16 november 2016 om 10 uur
in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe.

Rouwbrief


rita schouppe
Innige deelneming met het overlijden van jullie dierbare.Mogen de woorden uit Gods Woord waar staat dat de dood voor eeuwig verzwolgen zal worden jullie in deze moeilijke tijd enige troost schenken.
Annie haesaert- Wim
Beste Annie, hartelijk dank voor je berichtje. Ik heb zeer mooie herinneringen aan onze kindertijd bij je ouders in de groenstraat. Heel genegen . Hildegard
De Lange Jeannine
Mieke en Guido,Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van je moeder, schoonmoeder. Veel sterkte in deze moeilijke dagen.Jeannine De Lange
Patrick van Heddegem
Mijn oprechte deelnemingPatri ck Van Heddegem
Marc Vanderhaegen
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van jullie moeder Urbanie.Marc Vanderhaegen
Annelies Meireman
Aan Bea en HermanWe hebben de rouwbrief pas vandaag 16 november ontvangen en konden daardoor niet op de uitvaartplechti gheid aanwezig zijn. Daarom willen we langs deze weg onze oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van uw moeder. Veel sterkte.Dirk en Annelies Saeys- Meireman
Sylvie & Didier
Beste Bea en familie,Onze oprechte deelneming met het verlies van uw dierbare moeder. Het was voor helaas niet mogelijk de uitvaart bij de wonen vandaag. In onze gedachten waren bij jullie.Veel sterkte,Laura, Steffie, Sylvie en Didier De Bacquer
Dennis en Anne
Onze oprechte deelneming en veel sterkte.
Annie Haesaert-Wim
Onze kristelijke ddelneming bij het overlijden van jullie moeder.Annie Haesaert-Wim van den Bossche
HAESAERT-VANDESYPE
ONZE KRISTELIJKE DEELNEMING BIJ HET OVERLIJDEN VAN JULLIE MOEDER. KUNNEN SPIJTIG GENOEG NIET AANWEZIG ZIJN OP DE UITVAART. ROGER EN AMANDINE
Urbain Van Rossen
Onze oprechte deelneming bij het overlijden jullie moeder.
Gilbert Tas
Gilbert en Gianna Tas-Serra, kinderen en kleinkinderen betuigen de familie hun innige en christelijke delneming.
Bert Van Raemdonck
Geachte Familie, Beste Karel, mijn oprechte deelneming in jullie verlies.Bert Van Raemdonck
Steven De Strooper
Karel en Hilde,Veel sterkte in deze moeilijke dagen!Mijn deelnemening
Paul De Saedeleer
Mijn oprechte deelneming
Jan De Saegher
Oprechte deelneming bij het verlies van je moeder en schoonmoeder Mieke en GuidoKristien, Jan en Laure DeSaegher-Prieels
Gladys Coppens
Onze deelneming bij het overlijden van jullie moederGladys Coppens en familie
Van Vaerenbergh F
Aan Griet en familie,Ik bied jullie allen mijn oprechte deelneming aan bij het overlijden van jullie (groot)moeder en wens jullie heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.Filip Van VaerenberghOLV Ziekenhuis
Denise V. Handenhove
Aan Mieke, Ik weet hoe het aanvoelt een mama te verliezen ... het komt altijd te vroeg en het weegt zwaar ... ik wens je veel moed en sterkte om dit verdriet te dragen. Al wat jullie samen hebben beleefd blijft onuitwisbaar in je hart gegrift en dat geeft enig soelaas. Denise Van Handenhove
Marc en Rita Becque
Oprecht gecondoleerdJul lie zijn in onze gedachten, in deze verdrietige tijd.Rita Raes en Marc Becque
Jo & Gil Gees-Garcet
Tante Urbanie was toch wel de tante waar ik me meest verwant mee voelde. Sterk, nogal eigenzinnig, vooruit met de voeten tackelen; maar ook heerlijk direct en van een complimentje van haar wist je dat het gemeend was. Niets in de cosmos gaat verloren maar gaandeweg blijven alleen nog de herinneringen over tot ook onze tijd zal gekomen zijn. Wij zullen morgen in Edinburgh, en daarna nog, met veel genegenheid aan haar denken.
Steven Schollaert
Oprechte deelneming met het overlijden van moeder.Veel sterkte in deze moeilijke tijd.Steven Schollaert en familie
Jo Van Hecke
Oprecht medeleven bij het overlijden van uw goede moeder en grootmoeder in het bijzonder aan collega Mieke en Guido. Dankbaar om het vele goede dat zij heeft verwezenlijkt, gedenken wij haar met u in ons gebed.Genegen groetenJo Van Hecke
Guest
onze oprechte deelneming in deze moeilijke periode.Fam Clompen antoine cauffeur minder mobielen vervoer mere.
Jacobs Maria
Aan Mieke mijn innige deelneming bij het overlijden van je geliefde mama.
Haesart Roger-amandi
Kristelijke deelneming bij her overlijden van jullie moeder.kunnen spijtig genoeg niet op de uitvaart aanwezig zijn.
Ringoet Jozefien
Mijn oprechte deelneming aan Mieke Janssens en familie bij het heengaan van jullie moeder.Jozefien Ringoet
Geert Kentane
Hierbij bied ik de familie mijn welgemeende deelneming aan bij het overlijden van hun moeder.Genegen groeten Geert Kentane
christiane de clerck
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie moeder. vermits wij niet in het land zijn kunnen wij niet persoonlijk onze deelneming betuigen.Christiane en Raf Vande Kerckhove- De Clerck
Copyright 2020 © Callebaut - Van Den Steen | BTW nr: BE0870 470 278 | Ondernemingsnummer: 0870.470.278 | Created by Creativision