Lieve Degryse

10/01/1937 † 28/03/2018

echtgenote van de heer Paul Neckebroeck

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Bavo te Mere op
donderdag 5 april 2018 om 10 uur.

Rouwbrief


renneboog philemon-piron lucienne
onze innige deelneming
François Ivan
Onze oprechte deelneming. Ivan, Veerle Tjorven en Chayenne
jozef.lambrecht@skynet.be
Jef en moeke Lei wensen jou heel veel sterkte bij dit grote verdriet en verlies
mireille.vankeer@skynet.be
Kamiel en Emilienne VAN KEER VAN MOSSEVELDE bieden hun oprechte deelneming bij het overlijden van je vrouw,moeder,gr ootmoeder,sterk e vanwege de ouders van moeke Lei
Ecocentrum vzw
Oprechte deelneming met het verlies van je moeder.

Roland, Kenny, Tomas & Geert

Familie Van Impe Peter - Merckx Sybille
Voor dit afscheid ben je nooit klaar..
Draag goed zorg voor elkaar - we denken aan jullie x
Peter, Sybille, Lotte en Hanne

Matthijs J.P. Van Droogenbroeck Ivonne
Wij betuigen onze oprechte christelijke deelneming bij het plotseling overlijden van Lieve.
Veel sterkte aan de naaste familie, in het bijzonder aan Paul.

Fam Arys Herman - Parewyck Lutgarde
Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de mooie herinneringen bewaart.
Moge de steun van je kinderen en kleinkinderen de goede herinneringen van dit plotse grote verlies verzachten.
Onze oprechte deelneming.
Je bent in onze gedachte in deze verdrietige tijd.
Sterke.

Stammeleer Marcella - Gijsels Paul & Peleman Martine
Mogen goede herinneringen het grote verlies verzachten. Onze oprechte deelneming.
Lieven D'hoker - Lissabon
Oprechte Deelneming. Ik zal Lieve gedenken in de dagelijkse eucharistievier ing.
Fam. Soors - Weyns
Beste nonkel Paul, Bart, Annelies, Geert, Bram en Tim,
Vooreerst onze oprechte deelneming bij het verlies van tante Lieve.
We wensen jullie héél veel sterkte in deze moeilijke periode.
Dat jullie omgeving zeker een steun mag betekenen op momenten dat het minder goed gaat.
Johan, Katrien, Tomas en Natalie

Frans en Marie-Joseph Lauwereys-Verneert en kinderen schoolstraat 97 mere
Aan Paul,kinderen,k leinkinderen,en familie,
onze oprechte kristene deelneming bij dit plotse heengaan van uw echtgenote,moed er,grootmoeder en familielid.


Devrieze Bénédicte
Wij wensen jullie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.
Innige deelneming.
Bénédicte,To on,Matisse en Alicia

Van Herreweghe Jan - De Brouwer Lieve
t.a.v. de familie,
Lieve was een vriendelijk en een gemoedelijk mens.
We hopen dat jullie de mooie herinneringen aan haar zullen koesteren. Alleszins veel sterkte gewenst ...

Myriam Van Impe
Diep getroffen door het plotse overlijden, bied ik u mijn christelijke deelneming aan, Lieve zal in mijn herinnering voortleven als een vriendelijke, beminnelijke vrouw. Ik leef intens met u mee en wens u veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Temmerman moens
Oprechte deelneming veel sterkte
Frank Van den Steen
Ik deel in jullie verdriet en wens jullie troost en sterkte tijdens deze droeve en beproevende momenten.
De Groot
Op rechte deelneming bij overlijden van jullie moeder
Raf

Fam.Clompen antoine -Van Hauwermeiren marleen
Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van een geliefde echtgenoot,moed er,schoonmoeder ,en grootmoeder.
Copyright 2020 © Callebaut - Van Den Steen | BTW nr: BE0870 470 278 | Ondernemingsnummer: 0870.470.278 | Created by Creativision