lantaarn

29/01/1919 † 17/01/2020

weduwe van de heer Alfons Van der Fraenen († 25/12/2007)

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe op
zaterdag 25 januari 2020 om 11.15 uur.

Rouwbrief


Agnes desmedt
namens onze famielie veel steun en sterkte toegewenst sorry pas vernomen moght nog mogelijk in dank een aandenken westkerkestraat 104 8480 eer ichtegem
Renée en Herman
Niet geheel onverwacht maar toch kwam het telefoontje van Bernadette als een verrassing... We herinneren ons jullie mama als een sterke, fiere dame die we zeker in onze herinneringen zullen meedragen. Sorry dat we niet bij de uitvaart aanwezig konden zijn maar we zullen zeker bidden voor haar rust en om sterkte en troost voor jullie allen
Ronny en Conny
Onze deelneming en veel sterkte
Ronny en Conny

Patrick & Rita
Beste Luc en Carine,
Onze innige deelname en wensen jullie sterkte toe

Pastoor Vanhoutte Georges (gebedseiland)
Ik bied Bernadette Van der Fraenen en haar familie mijn christelijke deelneming aan bij het heengaan van moeder Simone Bruyndockx.. Samen zorgen voor haar en samen rouwen ; moge dit helpen om de goede familiebanden te bewaren.
Hoogachtend,


Bart, Sofie en Xanthe Mathys
Onze oprechte deelneming. Veel sterkte in deze moeilijke periode.

Jean-Paul en Oda Hubert-Michiels
De moeders gaan maar sterven niet
Zij leven en zij geven
Zolang men moeder's kinderen ziet
Zolang zal moeder leven
Oprechte deelneming

Groep Backaert Thuisverpleging
Geachte familie,
Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij jullie mama, grootmoeder, overgrootmoeder hebben mogen leren kennen.
Het was altijd fijn te zien hoe zij met het leven omging.
Sterkte aan allen, zij was ook zo geliefd door allen.
Gelieve onze oprechte deelneming te willen aanvaarden.

Werner De Ridder
Veel sterkte bij het afscheid van jullie ma , meter ......, koester de zovele mooie momenten.
marie-paule wantens
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van jullie diepbetreurde moeder, schoonmoede, grootmoeder en overgrootmoeder .Prijs jullie gelukkig dat ze zovele jaren in jullie midden heeft mogen vertoeven al zal het gemis wel een enorme leegte achterlaten<;Veel moed en sterkte voor de toekomst
Willy & Agnes Rottiers-Staels
Innige Deelneming. Veel sterkte in deze moeilijke periode.
Conny en Luc Sadones-Herregodts
Innige deelneming.
Veel sterkte in deze droevige periode.

Zjef en Greet De Vuyst De Rouck
Aan jullie mijn diep medeleven, ik mocht mijn moe toch ook lang bij ons hebben en dat was voor ons een aanzet om altijd aan de beste herinneringen te denken, toch blijft het een lege plek die met helen.
Luc en Rosa
Oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode
Marcel en Monique De Saeger-Van Impe
Onze oprechte deelneming .
Mevr. Van Lul Linda

Mijn oprechte innige deelneming.Veel sterkte.

Copyright 2020 © Callebaut - Van Den Steen | BTW nr: BE0870 470 278 | Ondernemingsnummer: 0870.470.278 | Created by Creativision