Bij ons is het ook mogelijk de overledene te cremeren

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot gecremeerd worden. Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand in een crematorium. U kunt hiervoor een beroep doen op de begrafenisondernemer. Begrafenisondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de crematie.

Aanvraag tot crematie

Om een overledene te cremeren, moet u de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

De begrafenisondernemer zorgt voor deze aanvraag en het vervoer naar het crematorium.

Bij een aanvraag tot crematie moeten volgende documenten bijgevoegd worden:

- een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de aanduiding of het gaat om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden

- wanneer een natuurlijk overlijden werd vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts

- bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureur des Konings nodig 

 

De nabestaanden hebben ook allerlei mogelijkheden voor het bewaren of verstrooien van de assen. Hiervoor gelden strikte regels volgens de wet.

Meer informatie hierover kan je natuurlijk bij ons verkrijgen. 

Copyright 2020 © Callebaut - Van Den Steen | BTW nr: BE0870 470 278 | Ondernemingsnummer: 0870.470.278 | Created by Creativision