Na een overlijden worden de nabestaanden geconfronteerd met tal van financiële verplichtingen. Met de Corona Direct Uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat alles op voorhand netjes geregeld is. Op het moment van uw overlijden ontvangt de persoon van uw keuze snel en vlot het voorziene bedrag. Zo komt hij of zij niet voor bijkomende financiële moeilijkheden te staan.

Hiervoor betaalt u gedurende slechts tien of vijftien jaar (naargelang uw eigen keuze) een vaste en bescheiden premie. In geval van overlijden, zijn uw nabestaanden uiteraard geen premiebedragen meer verschuldigd.

Tot en met uw 75 jaar kunt u bij Corona Direct een uitvaartverzekering onderschrijven. Een medisch attest is niet vereist, een eenvoudige gezondheidsverklaring volstaat.

Bij een overlijden binnen de zes maanden na de eerste premiebetaling: 

  • wordt het volledige bedrag uitbetaald wanneer het overlijden het gevolg is van een ongeval 
  • wordt 50% van het verzekerde bedrag uitbetaald wanneer het overlijden te wijten is aan ziekte. 
  • U betaalt de premie gedurende 10 of 15 jaar en blijft uw leven lang verzekerd. Indien u het zou wensen, kunt u de betalingen stoppen. Wij, van onze kant, kunnen het contract niet éénzijdig opzeggen.

Aan de hand van deze voorbeelden ziet u bovendien dat de ( onveranderlijke ) maandelijkse premies vrij bescheiden zijn.

Voorbeeld Meneer Desmedt (45 jaar):

Meneer Desmedt neemt bij zijn begrafenisondernemer een Uitvaartverzekering van € 3.750. Hij betaalt 10 jaar een vaste maandpremie van € 41,38. Na 10 jaar is zijn kapitaal gegroeid tot € 5 250. Tot aan zijn dood stijgt dat bedrag jaarlijks nog altijd met 4 % van zijn startkapitaal, zelfs na die 10 jaar.

Kiest hij voor een betalingstermijn van 15 jaar, dan betaalt hij € 30,54 verzekeringspremie per maand. Na 15 jaar bedraagt zijn verzekerd kapitaal € 6.000. Ook dat bedrag blijft tot aan zijn overlijden groeien met 4% van zijn startkapitaal.

Copyright 2020 © Callebaut - Van Den Steen | BTW nr: BE0870 470 278 | Ondernemingsnummer: 0870.470.278 | Created by Creativision